Kjære nye medlem,
 
Vi ønsker deg velkommen til Foreningen For Fritt Vaksinevalg!

Takk for at du har valgt å støtte oss med ditt medlemskap. Vi arbeider for at vi alle skal ha mulighet til å beholde retten til full selvbestemmelse over eget legeme også når det gjelder vaksinering.  Vi anser det som svært alvorlig når politikere og statlige myndigheter i realiteten går inn for å innskrenke disse grunnleggende menneskerettighetene.

Vi håper å kunne representere et mer balansert og uavhengig ståsted i vaksinesaken. Vi ønsker å kunne stille spørsmål og kaste lys på hva myndigheter,  industri  og akademia foretar seg i det offentlige rom og etterlyse etterrettelighet og reell etterlevelse av de vitenskapelige og rettslige regler som gjelder innen forskning og formidling på vaksineområdet. 

Dette arbeidet er forbundet med svært store utfordringer og ideelt sett burde vi vært flere heltidsansatte, men foreløpig er vi ikke der, men er svært takknemlig for den støtten vi kan få i vårt videre arbeide.


Takk for ditt engasjement og din støtte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Foreningen for Fritt Vaksinevalg
www.frittvaksinevalg.com

Honnør
Pris: 250

Medlem
Pris: 300